Yapılacak ölçümlemeleri, raporlamaları ve uygunluk değerlendirmelerini EMO üyesi Elektrik-Elektronik ve Elektronik Mühendisleri
EMO üyesi Serbest Müşavir Mühendis(SMM) Belgesi sahibi gerçek kişiler yapabilirler.

Kinetik Enerji Proje Mühendislik' te SMM belgesi ve Topraklama Yetki Belgesine sahip Elektrik Elektronik Mühendisi Nazmi Çaymaz tarafından topraklama ölçümleri yapılıp raporları hazırlanmaktadır.

kinetik-proje