Endüstriyel bir tesiste güç faktörünün düşük olmasının en önemli nedenlerinden biri, motor endüktanslarının yüksek olmasıdır. Sorun, motorlar tam kapasitesine kadar yüklenmediği zaman daha da kötüleşir.
Güç faktörünün, elektrik dağıtım şirketinin belirlediği değerin altına düştüğü durumlarda işletme ceza öder. Bunu önlemek için güç faktörü, kondansatör bankları  ile kompanze edilir, yani güç faktörünün değeri 1’e yaklaştırılır.