Enerji Bakanlığı’ nın 02.09.1988 tarih ve19917 sayılı “Elektrik Enerjisi İmdat Grupları ve Otoprodüktör Tesisleri Ruhsat Yönetmeliği” ne göre tüm jeneratörlerin ruhsatlandırılması gerekmektedir. Aksi takdirde, ilgili Elektrik Dağıtım Şirketleri, jeneratörün kullanımına izin vermeyerek mühür altına alabileceği gibi, şebeke elektriğinin kesilmesi dahil, başka cezai müeyyidelere  de başvurabilecektir.

İşletmenizin bu gibi bir durum ile karşılaşmaması için halen kullanmakta olduğunuz veya işletmeye almayı düşündüğünüz jeneratörleriniz için ruhsat almanız gerekmektedir. Bu hem kanuni bir zorunluluktur hem de jeneratörün işletmenizde can ve mal kaybına yol açmaması için mutlaka yapılması gereken bir işlemdir. Bu sayede, jeneratör tesisiniz eğer mevcut bir tesis ise yeniden kontrolden geçecek ve eksiklikler varsa tamamlanacaktır. Jeneratör yeni tesis edilecekse de en uygun şekilde tüm yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde kurulacaktır.