Her elektrik abonesinin dağıtım şirketi ile arasında ihtiyacı olan güç nispetinde bir elektrik bağlantı sözleşmesi vardır ve elektrik tesisatı bu güce göre dizayn edilmiştir. Herhangi bir sebep ile mevcut şebekeden talep edeceği enerji arttığında ve mevcut tesisatın yetersiz kaldığı durumlarda güç aratırım projesi çizmek gerekmektedir. Dağıtım şirketinin bilgisi dışında mühürlü alanlara müdahale ederek tesisatta yapılan değişiklikler şebekelere zarar verdiğinden dağıtım şirketleri de abonelerden güç artırım talebinde bulunabilir. Ayrıca bu tarz yapılan müdahaleler ciddi yangın riski oluşturmaktadır. Bu olayı 2 örnek ile açıklamak gerekirse;

Bünyesinde belli adet makine bulunan bir atölye sahibi yatırım yaparak bir adet daha makine almaya karar veriyor. Fakat aldığı makinenin elektrik gücü mevcut olanların tümünün gücüne eşdeğer dolayısıyla bu abonenin mevcut talep gücü bir anda 2 katına çıkmış oluyor. Tabi iş yeri sahibi elektrik altyapısını düşünmeden makineyi sipariş ediyor, makine geliyor ve imalata başlıyor. Ve hiç düşünmediği bir sorunla karşılaşıyor, mevcut ana sigorta atıyor. Çünkü dediğimiz gibi tesisatı önceki gücüne göre dizayn edilmişti. Bu durumda izlenecek yol yeni makine geldikten sonraki son durumu gösterir bir elektrik güç artırım projesi çizdirmek ve tesisatını bu yeni projeye uygun hale getirmektir.